Tot € 1000 ‘aanpassingsbijdrage’ voor Hengelose 65+’ers

200 200 admin

Aanvragen voor deze actie worden door de gemeente Hengelo niet meer geaccepteerd. Door het succes is het budget voor 2013 op. De gemeente Hengelo onderzoekt of er mogelijkheden zijn de regeling in 2014 opnieuw te starten.

Hengelose huiseigenaren van 65 jaar of ouder konden vanaf 1 oktober 2013 in aanmerking komen voor de stimuleringsmaatregel ‘Lang zult u wonen’. Als ze hun huis (lieten) aanpassen konden ze een bijdrage van maximaal € 1.000 krijgen. Deze maatregel goldt alleen voor aanpassingen verricht na 1 oktober 2013 en na goedkeuring van de aanvraag.

Informatie door gemeente
In de stadhuishal van Hengelo was van 1 tot en met 4 oktober 2013 de Lang zult u wonen-tentoonstelling te zien. Hier konden bezoekers natuurlijk ook terecht met hun vragen over de stimuleringsmaatregel. Bovendien kon dat op woensdag 2 oktober 2013 bij de woonadviseur van de gemeente Hengelo die toen op de Hengelose warenmarkt aanwezig was. Ook wethouder Janneke Oude Alink was daar op 2 oktober vanaf 15.00 uur om tekst en uitleg te geven.

Zelf doen of met aannemer?
De maatregel gold voor bouwkundige en/of technische aanpassingen in woningen. Zoals het aanbrengen van een tweede trapleuning, het verwijderen van een ligbad of het plaatsen van een verhoogde toiletpot. De bijdrage bedroeg maximaal € 1.000 als de huiseigenaar een professioneel bedrijf inschakelde. Voerde de bewoner de klus zelf uit, dan kon maximaal € 500 inclusief BTW worden bijgedragen. Er waren dan namelijk geen arbeidskosten.

Hoe aanvragen?
Men kon het aanvraagformulier, de maatregelenlijst en de gereedmeldingslijst:
– downloaden via www.hengelo.nl/langzultuwonen;
– afhalen bij het Zorgloket op het Publieksplein in het stadhuis;
– verkrijgen via de woonadviseur van de gemeente Hengelo tijdens een huisbezoek.

Na indienen van de aanvraag kwam er altijd een woonadviseur aan huis om de aanvraag door te nemen. Het budget voor deze maatregel was beperkt en, zoals bleek: op is op! 

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy